7.09.16 г.

07.09.2016 - За гъби край скален феномен Инкая

"Инкая" - синия камък
Времето беше идеално за гъби и се надявахме да имаме късмет. Оставихме колата до скалното светилище "Инкая". То представлява много внушителен скален масив, който се намира на около 5 км след село Врата. Подминавате разклонението за Беланташ и продължавате по черния път за Три могили.

Пред Инкая има малко уширение, а в ляво от пътя започва и туристическия маршрут за връх Сини връх и едноименната хижа. За съжаление огромна част от този маршрут подлежи на освежаване, заради обраслите пътеки и почти липсващата маркировка. От запад, непосредствено край Инкая излиза т. нар. "Тополовски проход" (Арпа гидик), който идва от село Тополово.

Повървяхме около 700 м нагоре по маршрута и се върнахме, защото освен няколкото масловки не успяхме да намерим нищо друго, макар и да захождахме доста отсрани пътя.

Слизайки отново до колата, се разходихме до чешмата с надпис "1975 г", край която е дерето на извиращата под връх "Сини връх" река "Мостовска Сушица".