22.04.17 г.

22.04.2017 - Метох "Орлица"

Метох "Орлица"
Метох „Орлица“ е действащ метох към Рилския манастир.  Построен е на десния бряг на река Рила (Рилска река) и отстои на около 2,5 km източно от град Рила и 18 km от Рилски манастир.

Според Неофит Рилски в неговото описание на Рилския манастир, в метоха била запазена т.нар. „Хрельова магерница". Тази постройка съществува и до днес. Представлява двуетажна сграда с изба на долното ниво и голямо помещение с манастирска куполна магерница в единия ъгъл. Достъпна е през чардак.

Архитектурата на сградата категорично разкрива нейният средновековен до османски произход, което потвърждава написаното от Неофит Рилски в средата на ХІХ век, т.е. че тя датира от 30-те години на ХІV век. От този период са и някои зидове вградени в по-късните метошки строежи. Такива има в северния външен зид на черквата и в източния край от приземието на монашеския корпус. Но от тук нагоре и двете сгради са надстроени в сегашния си вид съответно през 1478 година и ХVІ – ХVІІІ век. Останалите метошки постройки са вече от ХІХ век.

част от "Хрельовата магерница"
В метоха „Орлица“ през 1469 г. пренощува тържествената процесия с мощите на Йоан Рилски, пренасяни от Търново в манастира. Това паметно събитие е отразено със стенопис в метошката църква "Св. св. апли. Петър и Павел".

Метохът е изграден върху полегат склон с наклон на юг, и представлява затворен от повечето страни със сгради, а от останалите с каменни оградни зидове, комплекса е с трапецовидна форма.

Особено внушителен е укрепеният му вид откъм шосето, с високо издигнатите южни зидове на разположените надлъж покрай него жилищни постройки и с главния вход в ансамбъла, оформен в подлез под охраняващата го стражница.

Метохът представлява комплекс, състоящ се от църква, някогашната гостоприемница издигната от протосеваст Хрельо не по-късно от 1335 година, преградена през ХVІІ век на две части – магерница и трапезария, жилищен монашески корпус от ХVІІ век, с видими части от смесени зидарии от българското средновековие и стопански сгради от ХІХ век.

Църквата „Св. св. апли. Петър и Павел“ е малка, еднокорабна култова сграда, построена е през 1478 г. върху части от зидове от по-ранно време, изографисана през 1478 г. и цялостно през 1491 г.

През 1863 г. е изписана наново от Никола Образописов – художник от Самоковската живописна школа, като са запазени част от средновековните стенописи (над входа и в абсидата).

До метох "Орлица" има асфалтов път и уширение, където може да паркирате своя автомобил.

Източник: Уикипедия