25.11.17 г.

25.11 - Поставяне на табели по Екопътека "Кутра"

Работата по поставянето на табелите
На 26.11 (събота) помогнахме на приятелите и колеги от Център за местни инициативи и развитие - Асеновград в пренасянето на терен и монтиране на част от информационните табели по проект "Екопътека "Кутра".

Това е първи по мащабите си подобен проект, свързан с туристическата инфраструктура и подобряването и в община Асеновград. Искрено желаем успех на тази инициатива, защото за подрастващите е важно да имат информационна среда сред природата и тази среда да е гарант за тяхното възпитание и образованост, когато се касае за екология и опазване на околната среда.